WIZYTA Właścicieli w uniejowskim przedszkolu

Tuż przed oficjalną uroczystością otwarcia Hotelu Uniejów eco Active & Spa, Właścicielki odwiedziły przedszkole w Uniejowie, które to brało udział w Konkursie "Ekoprzedszkolak". Okazało się, że dzieci posiadają niezwykle dużą wiedzą na temat ochrony środowiska za co dostały w nagrodę dwa duże pudła upominków, w których znajdowały się różnorodne przybory, niezbędne do ich dalszego kształcenia.

519 318 000 63 278 01 57 wew. 555