Ostatki PRL

Obywatele i Obywatelki, Przodownicy Pracy, Ludu Pracujący!
Wspólna zabawa jednoczy społeczeństwo! Wzywamy Was Towarzysze!

Tak bawiliśmy się na Party PRL! Nie zabrakło szczegółów takich jak kartki na jedzenie i picie, sklepu Społem oraz Pewex, specjalnych dekoracji- balonów oraz serpentyn, a także jedzenia- kaszanki, żuru i salcesonu!

A na deser- recital Alicji Węgorzewskiej!

519 318 000 63 278 01 57 wew. 555