Warunki rezerwacji pakietów i pobytów programowych

(nie dotyczy indywidualnych rezerwacji pojedynczych noclegów w hotelu)

 1. Rezerwacji pobytu klient może dokonać:
  • ustnie, tj. telefonicznie lub bezpośrednio w hotelu
  • pisemnie, tj.: e-mailem, faksem, formularzem rezerwacyjnym
 2. Wysłanie potwierdzenia rezerwacji przez Hotel jest zawarciem umowy między klientem a hotelem.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji (klient) obowiązana jest do jej zagwarantowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanym od hotelu potwierdzeniu rezerwacji.
 4. Poprzez zagwarantowanie rezerwacji rozumie się wpłatę zadatku tytułem pobytu w wysokości i terminie określonych przez hotel w potwierdzeniu rezerwacji.
 5. W przypadku niedopełnienia przez klienta wpłaty zadatku w wysokości i terminie określonych przez hotel - hotel ma prawo anulować rezerwację.
 6. Wpłacony zadatek może zostać zwrócony tylko i wyłącznie w przypadku złożenia pisemnej prośby do hotelu w terminie nie krótszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, co jednak nie wiąże hotelu.
  W innej sytuacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Podany w rezerwacji termin jest wiążący dla Gościa i Hotelu.
 8. Pozostałą kwotę należności za pobyt należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji hotelu przed rozpoczęciem pobytu.
  Hotel nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.
 9. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu zakończenia pobytu i wyjazdu widniejącym w potwierdzeniu rezerwacji.
 10. Ewentualne spory między klientem a hotelem rozpatruje sąd właściwy dla siedziby hotelu.
519 318 000 63 278 01 57 wew. 555